Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker
en webbplats informeras om cookies på webbplatsen och vad de används till, samt ges möjlighet att vägra
sådana tjänster.
Cookies är små texter som skrivs i en fil på din hårddisk. De saknar exekverbar förmåga, dvs de är inga
program som kan köras. De kan därmed inte skada din dator, dina filer eller dina applikationer.
WebbRemiss använder cookies för att identifiera dig som användare under tiden du jobbar med dina remisser.
När du loggar in i WebbRemiss läggs en cookie upp med ditt användarnamn. Denna cookie plockars bort från
din hårddisk när du loggar ut. Har du några frågor rörande de cookies WebbRemiss använder går det bra
att kontakta oss på AmmLabb